Kate Hageman

  • 5' 7"
  • 2
  • 34B
  • 27"
  • 8.5
  • Blonde
  • Blue