Christy Krysinski

  • 5' 1"
  • 10-12
  • 180"
  • 44"
  • 8