Erik Thomas

  • 5' 9"
  • 40R
  • 33"
  • 30"
  • 10.5