Katie Sexton

  • 5' 5"
  • 0-2
  • 27"
  • 35"
  • 8