Rahshana Upshaw

  • 5' 9"
  • 10-12
  • 34B
  • 30"
  • 40"
  • 9.5
  • Brown - Dark
  • Brown