Shaina Pajak

  • 5' 8"
  • 2-4
  • 34D
  • 26"
  • 36"
  • 9
  • Blonde
  • Blue