Tauja Gordon

  • 5' 10"
  • 6-8
  • 25½"
  • 33"
  • 11